Deska řezačky

 

Home
Nahoru

                                                                              10.3.2006        Alan Maczák,ing.Miloslav Chmelík,Karel Slivka

Deska řízení teploty drátu a časování pro řezačku           V1_41

Deska umožňuje řídit teplotu řezacího drátu z PC nebo ručně, procesor má v sobě také časovač.který vyžaduje např.program GMFC.Procesor je naprogramován dle  "PiCACHOF".Čelní panel je s deskou spojen pomocí úhlového konektoru nebo krátkým kabelem,aby ho bylo možno přišroubovat na čelní stěnu skříně.Výkonové tranzistory běžně používáme laciné BUZ11,je možno osadit dva kusy a opatřit je chladičem nebo osadit jiné typy pro vyšší napětí.Trafo pro žhavení by mělo mít asi 24V stř,usměrněno a filtrováno nejlépe 4700mF/50V.

Na čelním panelu jsou dva přepínače a dvě tlačítka.Přepínače ovládají: žhavení drátu z PC nebo ručně a žhavení vypnout-zapnout.Tlačítky se přidává nebo ubírá žhavení v ručním režimu.LED dioda svým blikáním zhruba ukazuje kde se pohybujeme.Vzhledem k tomu,že program GMFC čte  z procesoru PIC12C519 teplotu drátu v %,zatím jsem nebádal na jiným ukazatelem teploty. Zapojení je v podstatě stejné jako v původní řezačce,jen všechny vstupy a výstupy jsou odděleny optočleny.Napájecí napětí +5V je  přivedeno ze základní desky pomocí 14pinového  konektoru,napájecí napětí pro žhavení drátu vyžaduje vlastní zdroj a není a nemělo by být s elektronikou řezačky  nijak galvanicky spojeno.Základní deska a desky řízení motorů jsou stejné jako u frézy,jen jumpery Step a Dir je třeba pro GMFC přehodit tak,aby byly rovnoběžně s kratší stranou desky..

Napájecí napětí:  max.35V = (pro žhavení drátu )    a   5V=  ze základní desky

Proud:                  Dle použitého tranzistoru,min 10A.

             

DPS Eagle  a PDF

 

Kompletní deska  pro řízení teploty-prototyp