Vstupní deska

 

Home
Nahoru

Vstupní deska z PC   s optickým oddělením  portu LPT      V1_7                          12.01.06

 Alan Maczák,ing.Miloslav Chmelík,Karel Slivka

Deska odděluje port LPT od motorové  elektroniky pomocí optočlenů.Přímé propojení bez této desky je samozřejmě také možné,v případě poruchy “DPS řízení motorů“ hrozí na port LPT průnik napájecího napětí motorů,což zcela spolehlivě vede k jeho zničení a vzhledem k tomu,že ve valné většině jsou porty a jejich řadiče dnes již integrovány do základních desek,stane se z PC pouze nepotřebný vrak.V případě přímého propojení stačí namísto optočlenů dát drátové propojky.Desky jsou vzájemně propojeny plochými vodiči a konektory. Další navazující obvody jsou také chráněny optočleny.

 

DPS byla navržena jako univerzální pro frézu i řezačku,konkrétně pro software Stepfour V2 a CNC Profi pro frézování a GMFC nebo CNC219 pro řezání polystyrenu,proto umožňuje pomocí jumperů také prohození signálů STEP a DIR,neboť tyto programy přehodit piny v nastavení neumí. Ostatní software pro řízení portu LPT většinou umožňuje nastavení pinů.

Do DPS je přivedeno napájecí napětí +5V,které je z této desky rozvedeno i do DPS řízení motorů a do DPS řízení teploty drátu nebo DPS frézy.Deska byla ověřena na několika stolních  počítačích AT,nebyla zkoušena na notebooku.V závislosti na použitém softwaru a hardwaru se mohou výstupy z portu LPT dost lišit,možná k některému PC nepůjde použít vůbec.

 

Seznam součástek,DPS a návod PDF.

                           

                            foto       V1_7

V horní části desky jsou výstupy do desek řízení motorů, pod nimi jumpery na prohození signálů Step a Dir,vlevo konektory na připojení LED diod a vpravo je konektor na připojení přídavných desek,které ze zařízení udělají frézu nebo řezačku.Úplně dole je SUB-D konektor pro připojení PC.             

 

                       

Vzájemné propojení všech prototypových desek ,desky motorů bez IO ,připojena DPS frézy.